Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

FK BCT Bratislava

História klubu

1922 založený futbalový klub "CÉRNAGYÁRI SC". Činnost bola vykonávaná na škvárovom ihrisku v areáli továrne. 1923 založený oddiel hádzanej o 11 hráčkach, hrali v mestskej sútaži, ktorá mala dvanást účastníkov.

Prvé škvárové futbalové ihrisko na nádvorí cvernovej továrne
1926 vybudovaný športový areál na rohu Košickej a Prievozskej ulice. Bolo tam trávnaté futbalové ihrisko s atletickou dráhou, tenisové dvorce, krytá kolkáreň, miestnosť na stolný tenis, klubové miestnosti a kompletné sociálne zariadenia.
Oddiely: futbalový, hádzanársky, tenisový, stolnotenisový, kolkársky, volejbalový a turistický.
1932 hádzanárky o 11 hráčkach - majsterky ČSR
1946 znova obnovená činnost po vojne pod názvom "Športová telovýchovná jednota CVERNOVKA"
Oddiely: futbalový, hádzaná ženy, stolnotenisový, tenisový, šachový a volejbalový.
Kolkári a turisti - neorganizovane.
1948 športový klub premenovaný na "SOKOL CVERNOVKA"
1950 časť športového areálu bola zabraná pre účely bytovej výstavby
1951 založenie družstva mužov a dorastencov v hádzanej
1958 zvyšok športového areálu zábrany pre výstavbu školy Košická ul. - bez akejkolvek náhrady.
V tomto roku bola jednota premenovaná na "TJ SOKOL ISKRA TEXTIL MDŽ".
Pokračovanie športovej činnosti už bolo citelne obmedzené pre nedostatok vlastných športovísk. Futbalový oddiel postupne pôsobil v podnájme na ihriskách: Matador, Ovsište, Pálenisko, VŠE a po zlúcení s TJ SPARTAK PDS konečne vlastní futbalové ihrisko.

Trofej pre víťaza Bratislavskej sútaže roku 1924
1976 zlúčenie s TJ SPARTAK PDS (Podunajské strojárne)
1978 postup futbalového družstva seniorov do divízie. Bol vybudovaný terajší futbalový areál pri Kuchajde.

Futbalové družstvo z roku 1958
1979 zostup družstva seniorov z divízie
Družstvo seniorov, účastník I.A triedy rok 1963
1981 postup družstva dorastencov do II. dorasteneckej ligy
1987 postup družstva seniorov do majstrovstiev kraja
1999 zostup družstva seniorov zo IV. ligy
2001 futbalový klub ukončil svoju činnosť a dňom 31. 12. 2001 vystúpil z SC BCT Bratislava.
2002 25. 1. 2002 vznikol samostatný futbalový klub BCT Bratislava
postup družstva seniorov do IV. ligy
postup starších dorastencov do III. Ligy, ako dvojicka boli zaradení do sútaže III. ligy aj mladší dorastenci.

1973 ihrisko Ekonóm, sútaž MK
Vo futbalovom klube za osemdesiat rokov pôsobili taký významní futbalisti ako budapeštiansky futbalista Koloman SZURY. Od roku 1924 bol trénerom futbalistov, ktorý sa stali majstrami Bratislavy. (viď trofej pre víťaza).
Ďaľšou významnou osobnosťou bol Štefan PRÍBOJ, futbalová hviezda dvadsiatych rokov. Do histórie klubu sa určite zapísal aj Ludovít Halaling, prvoligový hráč SK ASO, dlhoročný tréner družstva seniorov a predseda FO SC BCT DANUBIUS Bratislava.

Ludovít Halaling
Ďaľší významný futbalista, ktorý obliekal bielo-fialový dres nášho klubu bol Štefan SLEZÁK, výborný strelec a dlhoročný tréner. Nemôžeme tiež nespomenúť, že členmi nášho klubu boli takí športovci, ktorí sa uplatnili aj v iných kluboch a vyšších sútažiach. Významným spôsobom sa do histórie klubu zapísali všetci hráči seniorského družstva, ktoré pod vedením trénera Ladislava Rehárika postúpilo v roku 1978 do divízie. Ďaľší významný úspech dosiahlo družstvo starších dorastencov, keď v roku 1981 pod vedením Alexandra Grellnetha postúpilo do II. dorasteneckej ligy, v ktorej úspešne účinkovali až do roku 1983. Za toto družstvo hral aj súčasný generálny riaditeľ SK Slovan Bratislava Roman Duben.

1978 postup družstva seniorov do divízie
Od pätdesiatych rokov, ked futbalový klub prišiel o svoj športový stánok a mal existenčné problémy, sa v roku 1990 opäť dostal do vážnych problémov, ked pre nedostatok finančných prostriedkov musel obmedziť svoju činnosť. Postupne oddiel musel odhlásiť z majstrovských sútaží päť mládežníckych družstiev a dve prípravky. Existencia klubu bola vážne ohrozená a tak sme museli obmedziť svoju činnosť na tri družstvá (seniorské, dorastenecké a žiacke), čo bolo za posledných 35 rokov činnosti klubu najmenej.
Družstvo seniorov, ktoré v rocníku 86/87 postúpilo z I.A triedy do majstrovstiev kraja pod vedením Ladislava Rehárika
Futbalový oddiel SC BCT - DANUBIUS Bratislava k 31. 12. 2001 zanikol. Samostatný futbalový klub BCT Bratislava vznikol k 1. 7. 2002.
Pred novozvolenými funkcionármi zostala úloha zabezpečiť činnosť klubu, spracovanie cieľov klubu v oblasti športovej činnosti a zveladenia športového areálu nasledujúcich rokoch. Futbalový klub počas celej svojej 80-ročnej histórie bol neoddelitelnou súčasťou fabriky. Inak tomu nie je ani dnes, ked reprezentuje podnikovú značku BCT. Našli sme pochopenie a podporu pre zabezpečenie činnosti klubu u majoritného vlastníka akcií BCT a.s. pána Alberta Jána Oostergetela a podpísali sme zmluvu o podpore športu medzi BCT a.s. a FK BCT.

Rok 2002, postup do IV. ligy družstva seniorov
Cieľom futbalového klubu je predovšetkým zveladiť svoj športový stánok a tak vytvoriť vhodné podmienky predovšetkým na prácu s mládežou a výkonnostný rast všetkých družstiev.
Dnes, ked oslavuje FK BCT svoje osemdesiatiny, sa chceme poďakovať tým, čo sa podielali na úspešnej reprezentácii v našich klubových farbách. Ďakujeme všetkým trénerom a funkcionárom, ktorí sa pričinili o to, že náš futbalový klub prežil aj v týchto nežičlivých časoch pre futbal a šport vôbec. Osobitne chceme poďakovat pánovi Ľudovítovi Halalingovi, ktorý aj vo vysokom veku viedol klub v najťažších rokoch jeho existencie a výrazne sa pričinil o to, že klub ešte existuje.
< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ