Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

FK Drustav Svidník

História klubu

Z HISTÓRIE SVIDNÍCKEHO FUTBALU


Založenie športového klubu vo Svidníku sa datuje od roku 1922, pri zrode ktorého stála hŕstka miestnych mládencov spolu s českými četníkmi a úradníkmi ktorí pracovali na svidníckom súde. Oficiálne začal ŠK SVIDNÍK pôsobiť od roku 1925 so zameraním prevážne na futbal.
Svojpomocne si postavili prvé futbalové ihrisko na Rusinovej riňi. Výstroj si hráči kupovali sami. Medzi prvými priekopníkmi futbalu boli Kolesár, Varga, Kunz, Golec, Papp, Reis, Posejpal, Jirga a Buzek. Po príchode učiteľa Kopeckého sa do futbalového života aktívnejšie zapája aj svidnícka mládež : v bráne začína Michal Korotký, ďašími hračmi boli Rusin, Boršč, Kurilec, Fecuš, Kušnír, Cimbora, Balaň. Neskôr sa pridali Michal Bilančík, Ján Kaliňák, Juraj Sopoliga, Peter Brudňák, Ján Šmajda, Ladislav Petruška, bratia Juraj a Michal Berežný a Ľudovit Lang. V roku 1937 si títo nadšenci postavili nové futbalové ihrisko pri sútoku riek Ladomírka a Ondava
Po rozpade ČSR sa o činnosť klubu najviac zaslúžil Ladislav Golec, Michal Korotky a Komár. V období Slovenského štátu sa klub premenoval na ŠK HG Svidník, čiže pod hlavičkou vtedy jedinej možnej športovo-brannej organizácie, ktorá mohla oficiálne vystupovať a pôsobiť. Postupom času sa ŠK dostáva pod vplyv expozitúry ktorá prvýkrát zakúpila pre hráčov výstroj.
Po prechode frontu a návrate Svidníčanov z evakuácie obnovujú svoju činnosť už v marci 1944 aj športovci a to pod názvom ŠK MAKOVICA . Funkcionármi klubu sú Andrej Masica, Ladislav Golec, Dr. Miron Pribula, Peter Brudňák, Juraj Kudla , Ivan Prokipčák a Ivan Bakoš. Futbalové rady sa rozrastajú o nových futbalistoch: František Škoda, Michal Brudňák, Jozef Brudňák, Jozef Bilančík, Andrej Hrin, Michal Kriško, Michal Kurilec, Jozef Mičák, Jozef Baslár, Jozef Demčák, Goban, Matej a ďalší.
V roku 1947 v rámci zjednotenia telesnej výchovy mení sa názov športového klubu na TJ SOKOL a na jeho čelo sa dostávajú Juraj Slota, Karol Brož a Gejza Prinz ktorý pracoval na Krajskej cestnej správe a táto organizácia najviac pomáhala TJ. Preto v roku 1950 došlo k zmene názvu na TJ KCS. Zlepšujú sa materiálne podmienky. V roku 1950 bola postavená drevená tribúna so šatňami a oplotenie na ihrisku “Pid berehom“. V tomto roku bol odohraný prvý povojnový majstrovský futbalový zápas s Kľušovom.
V histórií futbalu vo Svidníku zohrala dôležitú úlohu TJ Gymnázium , ktorá vznikla v roku 1949. Jej členmi boli učitelia a žiaci školy ktorí hrali v okresnej súťaži.
Od roku 1951 do roku 1953 TJ vystupuje pod hlavičkou TJ ČSSZ (Československý stavebný závod – ktorý bol vo Svidníku najväčším závodom). K ďalším zmenám názvu dochádza v roku 1953 na DŠO SLAVOJ (dobrovoľná športová organizácia) a v roku 1955 na TŠO SLOVAN (telovýchovná a športová organizácia.).
Nový impulz v športovej aktivite vo Svidníku nastal v roku 1957 s vybudovaním závodu OZKN pri ktorom bola založená TJ ODEVA. Nová TJ v spolupráci s ostatnými svidníckymi organizáciami a inštitúciami zahajuje výstavbu nového futbalového štadióna pri amfiteátri (pôvodné ihrisko – na Rusinovej riňi). Hlavným organizátorom výstavby bol Jozef Brudňák. Prvé športové podujatie na tomto ihrisku sa odohralo 2.7.1961 s poľským družobným mestom Dukla.
Športové oddiely športovcov Slovana a Odevy štartujú už pod jedným názvom TJ ODEVA v pôvodných súťažiach. V rokoch 1955 – 1960 Svidník reprezentovali : brankári - Michal Kurilec, Štefan Kacan, Vasiľ Bilý, Michal Rusnák, hráči v poli – Ján Gužo, Ján Kušnír, Jozef Baslár, Štefan Zozuľák, Jozef Denčák, Ivan Dacej, Ján Kudla, Juraj Bilý, Jozef Polovčík, Ivan Bovan, Michal Koman, Eduard Matej, Jozef Šraga, Andrej Hrin, Pavol Zozuľák, Ján Kucko, Michal Mikloš, Jám Orenič a Jaroslav Bugeľ.
Aj napriek dobrým podmienkam sa postupové ambície sa dlho nedarilo naplniť. Až po príchode trénera Mikuláša Petrušku postúpili do I.B triedy a pod vedením trénera Jana Kizu do I.A triedy. V rokoch 1960 – 1970 svidnícky dres obliekali : Jozef Murín, Andrej Pavlík, Ján Kimák, Michal Gužo, Alojz Malaník, Ján Janov, Ján Farkaš, Miron Bilančík, Andrej Dudáš, Ján Čabala, František Demčo, Ivan Ivančík, Vasiľ Štefanco, Alfonz Balina, Adam Katinger, Rudolf Tkáč, Milan Hybeľ, Jozef Vančišín, Mikuláš Blanár, Andrej Paňko, Július Paňko, Klement Benko, Milan Harmada, Ján Potoma, Štefan Vasiľ, Milan Šmajda, Ján Didik, Jozef Štelmach, Juraj Prusák, Ján Maňuch, Jozef Cuper, Ignác Fatľa, Michal Harviš, Ján Bača, Sergius Fedor, Peter Bochnovič, Imrich Magdoško, Peter Želizňák a ďalší.
Členmi výboru FO boli : Fek Peter, Jozef Brudňák, Ján Kudla, Ladislav Golec, Michal Hirčko.
Od roku 1970 začína TJ pod názvom TJ OZKN. V ročníku 1971-1972 mužstvo postúpilo do Krajského majstrovstva. V nasledujúcej sezóne 1972-1973 pod vedením nového trénera Andreja Kavku znovu postúpilo - do divízie. O tento úspech sa zaslúžili hlavne : Adam Lacek, Ladislav Mackanič, Andrej Paňko, Jozef Kováč, Alexander Kozák, Ivan Labun, Pavol Bakaľár, Dušan Jusko, Michal Cirok, Gerhard Tokár, Jozef Kostík, Michal Macko, Imrich Jenčík, Milan Koša, Jozef Pásztor, Ján Chebeň, Pavol Janovič a Ignac Fatľa. O dobré podmienky futbalistov sa staral výbor v zložení : Michal Kurilec- predseda, členovia – Ing. Vasiľ Biroš, Ján Kudla, Andrej Paňko, Andrej Hrin, Juraj Berežný, MUDr. Viliam Belej.
V tomto období sa darilo aj hre dorasteneckých oddielov pod vedením Jozefa Pagača, Juraja Šaka, Jána Kupaja a Eugena Rudika. V ročníku 1973-74 dorastenci postúpili do Krajského majstrovstva. O tento úspech sa zaslúžili : Majda, Čabala, Vajdík, Šteco, Kriško, Dudáš, Sagan, Haník, Lažo, Jurina, Kurilec, Hrušč, Macko, Haľko, Duleba, Staš.
Futbalisti OZKN zohrali v tomto období aj veľa priateľských a propagačných zápasov so súpermi zvučného mena akými boli Dukla (Poľsko), Rzeszov (Poľsko), Rachovo, Berehovo (Ukrajina), Kazincbarcika (Maďarsko), Ruský Kerestur (bývala Juhoslávia). Najväčším futbalovým sviatkom vo Svidníku bolo stretnutie odevákov s reprezentačným mužstvom Kuby v roku 1974 (3: 3).
V súťažnom ročníku 1975-1976 prichádza na trénersky post Michal Micheľ. Hráčsky kader posilnili : Buček, Gajdoš, Fabuľa, Petruňko, Béreš, Dragula a Zlacký. Tento posilnený káder sa zaslúžil o historický úspech – postup do Slovenskej národnej ligy. Po víťaznom postupe trénersku lavičku opúšťa Michal Micheľ a na jeho miesto nastúpuje Emil Bezdeda. V SNL (ročník 76/77) náš klub reprezentovali: Buček, Mackanič, Dragula, Kozák, Fabuľa, Béreš, Labun, Lejko, Hrico, Petruňko, Š.Gajdoš, bratia Pasztorovci, Tokár, Koša, Kováč, Vrabeľ, Kosť, Macko, J.Gajdoš, Balucha, Dudáš. Po ročnom účinkovaní v SNL s dramatickým koncom v posledných stretnutiach zostúpili naši futbalisti do divízie a trénerske žezlo prebral Andrej Paňko. Na divízne stretnutia mal tréner k dispozícií : Buček, Potoma, Tokár, Kosť, Labun, Duleba, J.Gajdoš, Tiš, Vajcik, Mati, Petruňko, Haľko, J. a P.Pasztorovci, Šubert, Macko, Balucha, Hrušč, Béreš, Friga, Homola, Bačkay, Tokarčík, Boršovský, S.Paňko, Ing. Lažo, Demčo, Peľak, Matvej, P.Olejár, Talašek, Pichňa, Hermer, Lauko. Menila sa aj zostava vo výbore keď v ročníku 1980/1981 odstupujúceho predsedu nahradil Michal Kurilec, neskôr tohoto vymenil Ing. Andrej Vanat a členmi výboru sa stali Jozef Baslár, Michal Kosturský, MVDr. Michal Rosocha Michal, Ján Demjanovič a Jozef Leľo.
V tomto zložení vybojovali postup do novovytvorenej II.SNL. Jesennú časť roč.1981-1982 začalo mužstvo s problémami. Odišli vojaci (rozhodnutie MO o zákaze štartovania vojakov za civilné oddiely) a brankar Buček (do Stropkova). Odstúpi aj predseda Ing. Vanat ktorého nahradil MVDr. Rosocha. Svidníčania hrali v zložení : Potoma, Bojčík, Šteco, Hermer, Hrico, Matvej, Fabuľa, Tiš, Palenčár, Mergeščík, Gajdoš, Demčo, Balucha, Cup, Kekelík, Kuchta. V jarnej časti mužstvo posilnili Talašek a Lauko (po ukončení vojenskej služby) a Janočko (Giraltovce).
Dorastencom sa podarilo znovu vrátiť do Krajského majstrovstva o čo sa pričinili hlavne : tréner Juraj Šak, hráči – Bojčík, Mergeščík, Vrábeľ, Olejár, Leľo, Kuchta, Maša, Sokol, Michalič, Fedeš, Kosť, Paňko, Čarný, Cup a Šoltés. Futbalový oddiel v tomto období registroval aj oddiel mladších dorastencov (tréner MVDr.Borko) a oddiel žiakov (tréner C.Dudáš).
1.1.1983 vystriedal trénera A.Paňka Pšenko a asistentom sa stal J.Šak. Z mužstva odišli Talášek a Hermer (do Tatrana Prešov), prišli : Jakubko, Pavlík, Fedeš, Fečko, MVDr. Zozuľák, Michališín. Po nepresvedčivých výkonoch nastali nové zmeny na poste trénera: prišli Koša s Hricom, ktorých v jarne časti ročníka 1983-1984 vystriedal staronový tréner Andrej Paňko. Z hračského kádra odišiel Lauko, prišli Matkobiš, Kapraľ, Maťuvka, vrátili sa Kosť a Marián Paňko. Novým predsedom TJ sa stal Vasiľ Štefanco.
Veľkým futbalovým sviatkom vo Svidníku bol 11.mája 1984 kedy naše mužstvo odohralo priateľský zápas s Duklou Praha. Na stretnutí sa zúčastnil aj vtedajší predseda Futbalového zväzu ÚV ČSZTV Rudolf Kocek. Stretnutie sa skončilo s výsledkom 1:6, keď náš gól vsietil hlavou Marián Paňko.
Ďalšou zmenou na poste trénera bola výmena A.Paňka za Andreja Kavku na začiatku jarnej časti ročníka 1984 – 1985. Z hráčskeho kadra odišli Jakubko a Maťuvka, prišli – Staško, Kosiar, Ing. Korba a Fatľa.
V auguste 1985 postihla Svidník prietrž mračien, bol zaplavený celý futbalový štadión čím sa trávnik stal nespôsobilý a tak jesennú časť ročníka 1985-1986 sme odohrali na ihrisku v Mestisku. Počas zimnej prestávky sa vzdal tréner Kavka, na jeho miesto nastúpil Jozef Kováč. Do mužstva prišli Palenčár, Kočerha, Kovaľ, Mico a z dorastu boli preradení – Rodák, Blanár, Želizňák, Kušnír a Šraga. Žiaľ, naše mužstvo sa nedokázalo prispôsobiť na domáce prostredie v Mestisku a vypadlo.
Ročník 1986-1987 odohralo naše mužstvo v nezmenenej zostave v Krajskom majstrovstve. Zmeny nastali len na poste trénera, keď ako hlavný nastúpil Alexander Hrico a nastúpil nový výbor na čele s predsedom Jozefom Baslárom. V noci z 15.na 16.júna 1987 sa znovu vyliala Ondava a zaplavila ešte ani nie 3 mesačnú novú hraciu plochu. Napriek týmto problémom sme vyhrali svoju skupinu a postupili sme do baraže. Hralo sa na ihrisku Spoje Košice a súperom nám bol víťaz severnej skupiny – Moldava, keď v riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:1, no po predĺžení sme prehrali 5:1.
Ďalší ročník sme začali v reorganizovanom Krajskom majstrovstve. Tréner Hrico sa po 2.kolach vzdal a na jeho miesto nastúpil Jozef Gajdoš. Na členskej schôdzi 16.februára 1988 bol za predsedu zvolený Ján Demjanovič a trénerom sa stal Juraj Gajdoš. K dispozícií mal tento kader : Matkobiš, Bojčík, Jozef Gajdoš, Múdry. Miga, Vasilenko, Michalič, Kušnír, R.Bilas, Beliš, Šoltés, Suchanič, Vansa, Jozef Bilas, Ličko, Digoň, Palenčár, Mico, Horochonič a Vrábeľ, Drobňák, Petriľák, Kudla, Venglár, Tokár. Celé mužstvo bolo v útlme, postupové ambície sa nedarilo napĺňať. Dochádza znovu k zmenám na trénerskej lavičke: v ročníku 1989-1990 sa vracia Juraj Gajdoš a tohoto v nasledujúcom ročníku strieda Jaroslav Matkobiš ale v jarnej časti už sedí na trénerskej lavičke MVDr. Borko. Ani po týchto zmenách nenastalo zlepšenie mužstva.
Zvrat k lepšiemu nastal až v ročníku 1991-1992 po príchode hrajúceho trénera A.Lehotského. Do mužstva pribúdli Zdeno Fedeš, Slavo Staško, Marián Paňko (vrátil sa z Michaloviec). Ďalším zlomom bolo pristúpenie nového sponzora do oddielu , ktorým bol Jozef Surmánek a zmena názvu na OZKN DEKOPLAS a od nové ročníka už ŠK SURMEX.
Do mužstva pribudli : Koša, Demeš, Jakim, Urba, Medvec, Slávik, Durkoš, Hurtulanyi, Slusarčuk. Po 5.kole trenéra Lehotského strieda Michal Derco. Vytvára sa správna rada na čele s J.Surmankom, presedom FO sa stáva V.Štefanco. Do prípravy boli zaradení : Majerník, Kotík, Biroš, Medvec, Vasilenko, Fedeš, Haľko, Slavík, M.Paňko, Šoltés, Staško, Očipka, Tyč, Koša, Murčinko, Michalič, Miga, Bochin, Hrišo, Goriščák, Labun, R.Potoma, Piršč, Sokol, Kica. Toto mužstvo splnilo svoj cieľ, obsadilo 2.miesto a postupilo do III.Slovenskej národnej ligy.
Znovu prichádza nový tréner ktorým sa stáva Jozef Desiatnik, bývalý reprezentant ČSSR. Do kádra pribudli S.Hvozda, Kačala, Valenčín, Bandžák, Ružvoň, Gmiter, Ľ.Krajňák a v priebehu súťaže J.Paňko. Aj napriek tomu, že sme obsadili 1.miesto rozhodnutím Výkonného výboru SFZ v tomto ročníku nikto nepostupil. Márne boli naše protesty a odvolania až na najvyšší súd.
A tak zostal Svidník v reorganizovanej III.lige. A po tejto búrke znovu dochádza k zmene na predsednícke stoličke : V.Štefanca vymenil Jozef Ľos-Božík. Odišiel aj tréner a na jeho post sa vrátil J.Gajdoš. Odišli : Nagy, Želinský, Bandžák, Talášek a Kotík, prišli : Durkoš, Bochin, neskôr aj Zajaroš, Tabiš a Andrejko. V takomto zložení ukončili sezónu na desiatom mieste. Radosť urobili aspoň dorastenci ktorí pod vedením V.Mihálika postúpili do III.ligy.
Po zániku firmy SURMEX sa v súťažnom ročníku 1995-1996 mení sa aj názov klubu na MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB DUKLA. Prezidentom klubu sa stáva Karol Kalinák-primátor mesta. Mužstvo hralo pod vedením trénera J.Gajdoša, ktorého v máji vystriedal Jaoslav Paňko a od jarnej časti 1997-1998 bol trénerom Jozef Talášek. Ich výsledky boli striedavé. Viac radosti urobili dorastenci ktorí postúpili do II.ligy, ale aj týto v nasledujúcej sezóne po reorganizácií zostúpili do III.ligy.
Ročník 1999 –2000 sme začali znovu s novým názvom SVIDNÍCKY FUTBALOVÝ KLUB na čele s Jozefom Ľos-Božíkom. Ani novému výboru sa nepodarilo pozdvihnúť úroveň mužstva, ktoré nakoniec vypadlo z III.ligy. Neskôr J.Ľos–Božíka nahradil MVDr. Kačmár Bohumil a na miesto tajomníka P.Piršča prišiel Jaroslav Matkobiš.
Ani nástup nového trénera Zdena Kosťa v sezóne 2000-2001 nepomohla. Z mužstva odišla podstatná časť skúsených hráčov a vlastní odchovanci z dorastu ich nedokázali nahradiť. Výsledkom bolo znovu vypadnutie, tento krát do V.ligy.
Nasledovali nové rošady v klube : na prezidenské kreslo kde sa vrátil Jozef Ľos-Božik, trénerom sa stal Jozef Žofaj. Cieľom klubu bol jednoznačne postup. No žiaľ, tak ako už mnohokrát predtým svidnícky futbalisti nezvládli rozhodujúce zápasy a skončili na druhom, nepostupujúcom mieste. V rovnakom súťažnom ročníku účastník IV.ligy Drustav Hrabovčík postúpil do III.ligy v ktorom hralo veľa svidníckych odchovancov. Po dohode oboch klubov došlo k ich zlúčenie pod názov FK DRUSTAV SVIDNÍK s tým, že vo Svidníku sa bude hrať III.liga a v Hrabovčíku bude hrať B-mužstvo v V.lige. Prezidentom klubu sa stal Ing.Ducár Ján, viceprezidentom Kurilec Michal, manažerom Piršč Pavol a členmi výboru Bednár Imrich, Husár Michal, Vasilenko Sergej, Ing. Sagan Ivan, Kolibjar Ján. Trénerom A-mužstva sa stál Alexander Hrico, B-mužstva Pavel Piršč. K dispozícií mali tréneri týchto hráčov: A-mužstvo – Hvozda, Piršč, Vyravec, Kupec, Bučko, S.Tyč, Harakaľ, Paňko, A.Tyč, Macko, Koša, Druga, Kizák, Kaleja, Bochin, Mužstvo skončilo na 10 mieste.
B-mužstvo – Kriško, Kaňuk, Miškovský, Pustý, Bučko, Vitko, Karala, Hirka, Feciľák a Sagan, doplňovaní hráčmi A-mužstva. Toto mužstvo obsadilo 1.miesto a postupilo do 4.ligy.
Po dohode oboch zlúčených klubov o ročnej rotácií prezidenta sa v ročníku 2003-2004 ujíma Kurilec Michal. Trénera A.Hrica striedal František Vilím Počas prebiehajúcej sezóny odstup tréner Vilím a na jeho miesto nastúpil Pavel Piršč.
V sezóne 2004-2005 káder mužstva tvorili : Hvozda, Vaňko, Pustý, Druga, Vyravec, Bučko, Jurč, Bednár, Hirka, Harakaľ, Paňko st., Kaleja, Karala, Koša, Mulík, Paňko ml. Miženko, Brudňák, Berežný. B-mužstvo z ekonomických dôvodov do súťaže nebolo prihlasené. Sezóna bola jedná z najúspešnejších posledných rokov. V tabuľke sme skončili na 3.mieste, iba jeden bod za víťazom a nakoľko prvé dve miesta obsadili N.Myšľa (nevyhovujúci štadión) a Ličartovce B (Ačko hralo 2.ligu) nemohli postúpiť bola nám ponúknutá možnosť postupu do II.ligy ktorú sme nakoniec nevyužili.
Veľký úspech dosiahli žiaci pod vedením Mgr. Mariána Vitka, ktorí postúpili do I.žiackej ligy.
Nasledujúcu sezónu odišiel na hosťovanie S.Hvozda, Dano Jurč odišiel do ligového Ružomberka. Viacerí hráči mali zamestnanie mimo Svidníka a tak sa nemohli pravidelne zúčastňovať tréningového procesu čo sa prejavilo na hre mužstva. Pri konečnom zúčtovaní sezóny sme skončili na poslednom mieste a tak sme vypadli do 4.ligy.
Ročník 2006/2007 sme začali so snahou opätovného návratu do III.ligy. Veľkými rivalmi nám po celú sezónu boli mužstva Sniny a Stakčína. Rozhodovalo sa až v posledných kolách s úspešným koncom pre naše mužstvo. Po roku sme sa znovu vrátili do III.ligy. O postup sa najviac zaslúžili Hvozda, Pustý, Kočíš, Vyravec, Matvej, Ľ.Horochonič, M.Paňko, Harakaľ, Bučko, Kaleja, Gazda, Kurilec, Druga, Ragan, Vatraľ, Puchír, T.Horochonič na čele s trénerom P.Pirščom..

< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ