Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

FK Tatran Stupava

História klubu

Z histórie Stupavského futbalu

     Futbal bol v našej obci známy hneď po skončení I. svetovej vojny. Záujem sa  o túto hru stále zvyšoval a už v r.1920 boli snahy založiť organizovaný futbal. K tomu došlo v r. 1921. Hralo sa na ihrisku “ Na Pažiti “ , t.j. v priestore medzi terajším  hostincom u Bertoviča, samoobsluhou a ulicou SNP. Prvými pioniermi boli: brankár Hollý, Szobihard, Letko Š., Árpáši Š.,Hindls, Freund, ďalej družstvo tvorili český úradníci: Hradecký, Jaroušek a dôstojníci čsl. armády: Steiner a Engelhardt. V tej dobe okrem uvedených hráčov hrali v mužstve aj dočasne bývajúci v Stupave ako: Orth, Vereš, Kužel, Tužil. Toto ihrisko bolo nevyhovujúce, preto klub hľadal vhodnejšie priestory. Gróf Károlyi dal k dispozícii pozemok pri “Mundokovom”, v mieste za terajšou cementárňou v priestore od strážneho domku pri železnici po gaštanovú alej za cementárňou. Dlho sa nehralo ani na tomto ihrisku. Klub dostal pozemok pre ihrisko v Agátkoch ľudovo zvaným “ Za Hózovým” v priestore terajšej Keltskej ulice. Chýbali príslušenstvá – šatne, preto hráči sa prezliekali doma, alebo v hostinci “Just” terajšie Srdiečko. Objavujú sa nové mená a to: Reich Dezider, Sekly Ed. Kugler, Popp Richard, Tuma Joz. Hasoň Joz. Grosman I., Grosman II., Rozentahl prezývaný Šimi.

     V období v r.1924 – 1928 stupavskí futbalisti udržiavali dobré kontakty s mužstvami z Rakúska a to s Marchegom, Angernom a s viacerými mužstvami z Viedne. Ešte na ihrisku “ Mundokovom” hrali s Brigitenauer AC Viedeň, s ktorým prehrali 2 : 3.  Po odchode najobetavejších funkcionárov Júliusa Kozmu a Ing. Weissa došlo k úpadku približne po r. 1928. V tomto období bol založený klub Slovan Stupava, ktorého hráči boli väčšinou remeselníckeho povolania. V bráne malo toto družstvo Jozefa Beleša, neskôr ho vystriedal Jozef Rigler ďalej hrali Koloman Mundok, Valent Német, Ján Német, Anton Volec Albert Škrovan a ďaľší. Židia si založili vlastné futbalové družstvo “Makabea”, ktoré vyvíjalo slabú činnosť.

     V r. 1930 sa vytvorila študentská futbalová jedenástka, ktorá však zohrala iba niekoľko zápasov. Po rozparcelovaní existujúceho ihriska dochádza k tendencii zjednotenia futbalového hnutia. Nový pridelený pozemok bol tiež v Agátkoch, ale vľavo od Cementárskej ulice až po Lipovú ulicu. Nakoľko terén bolo treba upraviť v máji a júni r.1931 sa denne schádzalo 30-40 nadšencov – ľudí, ktorých fascinovala kožená lopta. Pri týchto zemných prácach došlo k objaveniu pohanského pohrebiska zo 4. – 5. storočia. Oficiálne otvorenie ihriska bolo v r.1932 s viedenským mužstvom Slavoj.

     V sezóne 1932- 33 hrala Stupava v III. triede  s mužstvami : Zohor, Lozorno Vysoká pri Morave, Láb a Devínska Nová Ves. V predvojnových rokoch hrali naši futbalisti s veľkým entuziazmom. Na derby so Zohorom prichádzalo veľa fanúšikov.

     V sezóne 1933- 34 Stupava vyhrala svoju skupinu bez jednej porážky a prebojovala sa do II. tr. Svoje zápasy odohrali väčšinou v tejto zostave: Šmelík, Daráš F., Német V., Šlauka Š., Slezák Š., Árpaši J., Šimonič F., Rigler Ján., Klas J., Daráš F.,  Kalina Š. Striedali: Rigler Joz. Kráľ R.,  Pacelt. Neskôr hrali za Stupavu Kadnár z Vysokej a Kralovič z Devínskej N. Vsi.

     Po zomknutí ŠK Štefánik Stupava v r. 1938 bol znova založený futbalový oddiel ŠK Stupava a to v r.1940. Zakladateľmi boli Ladislav Vanak a Ladislav Rác. Ako prvý predseda FO bol Alexander Hason st. a tajomníkom bol Štefan Hrdina. Mužstvo bolo zaradené do III. tr. bratislavskej župy a bojovalo o majstra s ŠK Kúty. Futbal sa v Stupave hrával aj počas vojny.

     Po II. svetovej vojne v r. 1946 hralo naše mužstvo v I. triede a bojovalo o postup do divízie. V r. 1948 bol FO premenovaný na Sokol Cementáreň a jeho predsedom sa stal Jelačič J. – tajomníkom Kulíšek K. V tomto čase sa tréneri nemenili často, preto dlhé roky trénovali Sedlák  Jozef a Malinovský Ján. Dlhoročnými hospodármi boli Pavlíček Rudolf a Daráš Štefan s manželkami. Veľkými legendami stupavského futbalu boli Malec František, Bartalský Ján, Brbúch Pavol, bratia Kristínovci Bohdan a František, Gerža František, Benca Anton a ďalší, ktorí hrávali po znovuzaložení FO v r. 1940 a ešte dlhé roky, podľa svojich individuálnych možností.

     Od r. 1953 až po dnešok nesie futbalový oddiel názov TATRAN STUPAVA. Pod touto hlavičkou dosiahol najvýraznejšie výsledky vo svojej histórie.

      V roku 1958 mali naši hráči blízko najväčšiemu úspechu v tomto období. Bojovali o postup do divízie na neutrálnej pôde VaŠ v Bratislave s Tatranom Pezinok 1 : 2. Za Stupavu skóroval Rudolf Koširer.

Stavanie nového ihriska

     Začiatkom  50- tých rokov sa začal brigádnicky budovať dnešný štadión, na ktorom sa začalo hrávať na jar r. 1959. Na novom ihrisku privítali naši futbalisti majstrovský tím Slovana Bratislava, ktorí mal vo svojich radoch niekoľkých reprezentantov ako napr. Popluhár, Schroiff, Vengloš. Zápas sa hral 8.9.1958 na hodky a na počesť prestupu Antona Daráša hráča Stupavy do Slovana. Domáci síce prehrali 2 : 5, ale podali dobrý výkon, čím dali výzvu pre všetkých čo budú hrávať na tomto ihrisku, aby statočne bojovali s každým súperom. Góly za domácich dal nestarnúci Jaro Pavlíček, a jeho spoluhráčmi boli: Malec F., Dostál A., Živner R., Piaček Š., Chrupka J., Koširer R., Nepšinský Š., Jánoš F., Kuštor F. a Daráš A.  

Zápas ŠK Slovan Bratislava - Tatran Stupava

     Neskoršie sa k týmto pridávali mladší hráči ako: Horecký M., Németh P., Dugovič J., Móza Š., Víger F., Janeček D., Daráš R., Daráš A., Barinka Š., Taraba J., Baláž R., ktorí spolu vytvorili dobré mužstvo a v r. 1962 postúpili do divízie.  Trénermi v tomto období boli Kubíček Š., Malec F. a Dostál A.

Na drevenej tibúne

     Zhruba o desať rokov neskoršie prichádza k stagnácii a nezáujmu o futbalový život zo strany funkcionárov, hráčov, predstaviteľov mesta a sponzorov. V sezóne 1972/73 v jarnej časti súťaže sa na zápas s Novou Dedinkou dostavilo iba šesť hráčov, čo znamenalo kontumáciu a vylúčenie zo súťaže. Po ročnej prestávke sa opäť futbalový život  začína prebúdzať vďaka nestorovi pánovi Františkovi Malcovi. Chlapci musia začínať od najnižšej súťaže. V ročníku 1976/77 družstvo postupuje aj vďaka entuziazmu mladých funkcionárov pod vedením Ing. Jána Beleša, a ostatných členov Viliama Maroša, Štefana Mózu, Miroslava Velčického a Františka Mikulášových.

     V 80-tých rokov družstvo dvakrát po sebe vybojovalo postup pod vedením Ivana Morávka a vrcholom úspechu bolo majstrovstvá kraja. Základ družstva tvorili nasledovný hráči: František Horecký, Vladimír Havran, Ján Pavlačič, Ivan Bartalský, Jaroslav Gerža, Vladimír Taraba, Miroslav Beleš, František Víger ml., Ladislav Orechovský, Kamil Marko, Pavol Michálek, Ivan Maroš, Ján Ondruš a postupne sa do kádra zapájali Jozef Blažíček, František Lacka, Ľuboš Beber, Jozef Draškovič, Anton Koberčík, Karol Jánoš, Marian Fišer, Peter Jeck, Ľuboš Víger a ďalší.

     V neskorších rokoch sa opäť ”prepadáme “ do III. triedy. Na začiatku 90-tých rokov sa začína pracovať na zlepšení práce vo FK, čo sa prejavilo v roku 1995 postupom do IV. bratislavskej ligy. Až na niekoľko výnimiek bol trénerom Ivan Morávek a Miroslav Palkovič.  

     V súčasnosti má FK Tatran Stupava nasledovné kategórie: prípravka 40 členov, mladší žiaci 15 členov, starší žiaci 16 členov, dorast 22 členov, seniori 20 členov a nesmieme zabudnúť na agilných starých pánov, ktorí majú 22 členov.

     Treba spomenúť, že v spolupráci zo ZŠ v Stupave bolo vytvorené Školské športové stredisko so zameraním na futbal pre kategóriu prípravky, mladších žiakov a starších žiakov, čím sa vytvárajú kvalitnejšie podmienky na rozvoj osobnosti detí i samotného futbalu.< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ