Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

FTC Fiľakovo

História klubu

Vznik futbalového klubu

ImageVeľa historikov v najrozličnejších krajinách hľadalo odpoveď na otázku, kde vlastne vznikol futbal. Dôkazy o existencii loptových hier nachádzame už v staroveku, ale futbal v jeho dnešnej podobe dalo svetu Anglicko. Na území dnešného Slovenska sa dostal futbal cez Budapešť a neskôr cez Viedeň najprv do Prešova a Bratislavy.Priamymi predchodcami športových klubov boli telocvične a šermiarske spolky. 26. októbra 1863 v Londýne zástupcovia škôl a klubov založili prvý futbalový zväz na svete Footbal Association. Tak vznikol organizačný základ novodobého futbalu,ktorý sa rýchlo rozšíril po celom Slovensku. Adam Mészáros (n. 7. 10. 1865 Stanišič) spočiatku strojník, neskôr prevádzkový vedúci Sternlichtovej továrne v Lučenci (založená r. 1884) na smaltový riad sa dostal do konfliktu s vedením továrne. Mészáros videl výhody v technickom, hospodárskom rozvoji smaltovne a rozhodol sa vytvoriť jednu veľkú továreň. Pre svoj plán získal Pavla Baroka a jeho finančných spoločníkov. Plán smlatovne zaslali na schválenie uhorskej vláde a len miesto stavby ešte nebolo určené. O výstavbu smaltovne započal boj medzi Fiľakovom, Rimavskou Sobotou a Pásztó (niektoré pramene spomínajú aj Feled). Najvýhodnejšie z hľadiska konkurencie, odbytu surovinových základní a pracovných síl bolo Fiľakovo, ktoré ležalo centrálne na križovatke ciest i železníc. Fiľakovo zaistilo pre výstavbu podniku: bezplatne pozemok pri potoku Belina, kamenný materiál, 1 milión tehál a na desať rokov oslobodenie od obecnej dane. Jedinou požiadavkou voči zakladateľom továrne bolo, aby zadeľovali do práce v prvom rade miestne pracovné sily. Na jar roku 1906 bol položený základný kameň fiľakovskej továrne v rohu tzv. kompresorovho domu. Výstavbou továrne bol poverený lučenský staviteľ Pavel Jakab túto úlohu spolu s Jánom Gažim vedúcim práce s robotníkmi a murármi úspešne splnili.

Image

Firma Barok a spol. (celkom 9 akcionárov, preto aj prvá ochranná známka továrne Fiľakovo má 9 hviezd) vlastnila továreň o zastavanej ploche 10 000 m2, z ktorej 7 000 m2 bola klampiareň, lisovňa, na poschodí sklady surového riadu. Továreň mala názov: Fuleki zománczedény és fémárú-gyár Barok, Mészáros és társai. Konkurencia v Lučenci a v Matejovciach pri Poprade sa usilovala zničiť fabriku, čo malo za následok, že sa v r.1909 prevádzka vo Fiľakove zastavila pre nedostatok finančných prostriedkov. Pôvodní obyvatelia Matejoviec sa zaoberali zväčša poľnohospodárstvom. Podstatná zmena v živote obyvateľov nastala v roku 1845, keď tunajší rodák Karol August Scholz založil dielňu na výrobu česadiel na kone. Priemysel sa v mestečku začal rozvíjať v dielňach nemeckých kolonistov. Z jednoduchých dielní z polovice 19. storočia vznikla v roku 1903 priemyselná výroba smaltovaných výrobkov, poľnohospodárskych potrieb a železiarskeho tovaru v jednej z najväčších továrni na Slovensku. Vznik futbalu podnietil fiľakovský rodák Martin Penksa, ktorý prišiel pracovať do Scholtzovej fabriky v Matejovciach.V roku 1906 bol spoluzakladateľom futbalového klubu MAC Matejovce.


ImageSynovia Adama Mészárosa boli tí,ktorí doniesli do Fiľakova prvú koženú loptu značky „Rambler“.V tom čase stála dve zlatky štyridsať. „Diadel“ stál zlatku a dvadsať grajciarov.O vzniku klubu Haladás ATC Fulek, resp. Haladás Atlétikai ésTorna Club Fulek – HATC / Atletický a telocvičný klub Pokrok Fiľakovo / z roku 1908/ žiaľ nemáme archívne dokumenty,sekundárne pramene však vznik futbalu vo Fiľakove datujú práve rokom 1908.Študenti z Fiľakova si kúpili futbalovú loptu a 1. novembra 1911 porazili vo futbale mužstvo meštiansky zo Salgótarjánu 2:1. Atletický klub /AC Fulek/ Fiľakovo mal druhé stanovy schválené v roku 1912. V roku 1913 futbalisti Fiľakova / údajne pod hlavičkou FTC/ porazili gymnazistov z Rimavskej Soboty 24:1. Autorom 17 bránok bol Pavol Urbancsok. Zachovali sa nám mená niekotrých futbalistov: László Lakatos, Pavel Bracsok, Lajos Tischler/ z.1916/, Ferenc Nyizsnik, Besze, Grossmann /elektrikár bol brankárom/ Béla Kovács /pravé krídlo zahynul v I. svetovej vojne/, Derkay, Béla Livo, st. Mihók, István Bratyinka a iní.Prvým predsedom futbalového klubu bol Jozef Kuruc. Zaujímavý je údaj o pripravovaných pretekoch LTK Lučenec 2. augusta 1914, kde okrem klubov napr. Buda, Košice, Szolnok,Lučenec sa prihlásil aj futbalový klub: „ Fulek Footbal Club“, ktorý mal aj atlétov. Po rozpadnutí Rakúsko Uhorska /1918/ bolo Fiľakovo /predtým Fulek/ v roku 1919 pripojené ku Československej  republiké /ČSR/. Z Haladás ATC /Pokrok/ - Fulekí Footbal Club /Fiľakovský futbalový klub/ sa koncom r. 1919 pod patronátom Viliama Hulitu /n. 1878-z.1951/ riaditeľa smaltovne vo Fiľakove sformoval nový telocvičný klub. Valné zhromaždenie  Fiľakovského telocvičného klubu – Fuleki Torna Club sa uskutočnilo 11.januára 1920. Do vedenia boli zvolení: čestný predseda Viliam Hulita, výkonný predseda Laszló Lakatos, tajomník Rudolf Siegert, zapisovateľ Vojtech Mihalik, správca Karol Horváth, revizor Július Telek ml., kontrolór skladišťa Július Szabó.Klub si v roku 1920 dal vyhotoviť okrúhlu pečiatku s datovaním 1920 a s dvojjazyčným kuhopisom FIĽAKOVSKÝ TELOCVIČNÝ KLUB – FULEKI TORNA CLUB. 5.apríla /na Veľkonočný pondelok/ pod patronátom p.Viliama Hulitu sa vo všetkých miestnostiach Vigada vo Fiľakove konala tanečná zabava spojená s voľbou miss krásy. Vstupné 8 Korún, pre rodinu 15 K., do tanca vyhrávala obľúbená kapela Ferenca Vitéza. Čistý príjem z akcie bol venovaný na podporu FTC Fiľakovo.

< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ