Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá

História klubu

História futbalu v Spišskej Bele

Prvý všeobecný športový spolok v Spišskej Belej vznikol z iniciatívy inžiniera Ľudovíta Keitnera v apríli roku 1910 pod názvom Szepesbélai Sport Egyesület  (Spišskobeliansky športový spolok), ktorý sa oficiálne  konštituoval prijatím stanov 25.2.1911 a ich schválením ministerstvom 15.3.1911. Predsedom sa stal Július Neumann. V rámci spolku vzniklo niekoľko športových oddielov, pričom medzi prvými  bol oddiel turistický a futbalový. Prvým predsedom futbalového oddielu sa stal Viktor Gretzmacher. Historicky prvý futbalový zápas sa odohral 3.júla 1910 s Matejovským športovým spolkom (MSE) v Spišskej Belej na Nižných lúkach (za železničnou stanicou). Beľania zápas s rutinovanými hráčmi z Matejoviec vysoko prehrali a taktiež i odvetný zápas 31.júla 1910 v Matejovciach. .
Po vzniku Československej republiky sa Spišskobeliansky športový spolok (SzB.Sp.E.) prijatím nových stanov roku 1922 premenoval na Športový klub Spišská Belá (ŠK Spišská Belá) a stal sa riadnym členom Slovenského futbalového zväzu, ktorý vznikol 12.10. 1919.
V tridsiatych rokoch 20.st. vznikli v Spišskej Belej dva významné športové spolky, ktoré rozvíjali hlavne futbal, a to : v roku 1931  Belaer Athletischer  Club ?BAC (Beliansky atletický klub),  v roku 1935 Športový klub Liga (Š.K. Liga) s predsedom Františkom Šilonom, neskôr sa tento klub premenoval na Slovenský športový klub Spišská Belá (SšK Spišská Belá). Oba kluby zanikli po skončení druhej svetovej vojny. Belianski robotníci si v roku 1932 založili Športový klub Pokrok, kde väčšinou hrávali futbal, klub zanikol roku 1938.
Po druhej svetovej vojne bol 10.februára 1946 založený Športový klub Tatran, ktorý získal nové futbalové ihrisko vybudované po roku 1945 za cintorínom. Dňa 27.10.1948 bol úradným rozhodnutím z Košíc zmenený názov športového klubu na *Sokol*, pod týmto názvom fungoval do roku 1952, keď  sa v zmysle zákona č.72/1952 zmenil na telovýchovnú jednotu Slavoj (TJ Slavoj). Od roku 1946 stáli na čele Športového klubu Tatran, Sokol a TJ Slavoj títo predsedovia : Bohuslav Heřman (1946), Jozef Jirásek (1947-1949), MUDr. František Ježik (1950-1953), Pavol Gorný (1954-1956), Juraj Pešta (1957-1958), Pavol Gorný (1959-1960), František Mačurák (1961), Ondrej Gurovič (1962-1964), Emil Majerčák (1965), Ján Mlynarčík (1966-1970), Juraj Pešta (1971), Mikuláš Garanič (1972-1991), Ing. Jozef Kovalčík (1992-1996).
Od roku 2006, pre rozšírenie cintorína i na plochu futbalového ihriska, sa dočasne používa na futbalové zápasy ihrisko v Strážkach. Nový moderný športový štadión sa buduje na Športovej ulici v Spišskej Belej V roku 2009 došlo k zrušeniu TJ Slavoj a vytvoreniu Mestského športového klubu Spišská Belá, prvým predsedom sa stal JUDr. Štefan Bieľak

Použitá literatúra:

  1. Dančo Július: Zo začiatkov organizovaného športu v Spišskej Belej.In: Spravodaj č.2, Spišská Belá 700, vyd. MsNV Spišská Belá, 1971, s.17-18.
  2. Kollárová Zuzana: Kultúrna, spolková, a zdravotnícka činnosť do roku l918. In: Kollárová Zuzana a kol.: Spišská Belá, 2006, s.147-156.
  3. Zmátlo Peter: Kultúrny a spolkový život, zdravotníctvo a šport(1918-1945). In: Kollárová Zuzana a kol.: Spišská Belá, 2006, s.211-235.
  4. Zmátlo Peter: Spolky, spoločenské organizácie, zdravotníctvo a šport po roku 1945. In: Kollárová Zuzana a kol.: Spišská Belá, 2006, s.295-328.

 

Dr. Andrej Novák
16.8.2009< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ