Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

MFK Hanušovce

História klubu

HISTÓRIA:

Prvý futbalový klub v Hanušovciach nad Topľou vznikol v roku 1949 a niesol názov Sokol Hanušovce. Futbalový klub tvoril základ tunajšej telovýchovnej jednoty, ktorá vo svojich povojnových začiatkoch nebola veľmi početná.

Prvopočiatky zrodu futbalu v Hanušovciach boli nesmierne ťažké. Ak chceli Hanušovčania hrať futbal, potrebovali k tomu vytvoriť vhodné podmienky. Po vytipovaní priestorov pre ihrisko pod Veľkým kaštieľom v roku 1948, muselo sa v prvom rade pristúpiť k úprave plochy, k jej vyrovnaniu. Pred vojnou bola plocha ihriska súčasťou grófskeho parku s hustou výsadbou smrekov. Neskôr sa na tomto priestranstve pestovala kukurica a na svahu paradajky. Po úpravách dosiahlo ihrisko predpísaných rozmerov. Neskôr došlo k jeho ohradeniu, osadeniu brán, urobila sa tribúna pre obecenstvo. Začiatky sa netýkali iba problémov s vhodným ihriskom, ale aj problémov s materiálno-technickým zabezpečením. Každý hráč nastupoval s vlastným športovým odevom a obuvou. Až neskôr sa pre hráčov zakúpili cvičky a trišká, kopačky a dresy sa vyskytovali v tej dobe iba ojedinele. Značnou vymoženosťou pre nich bola gumová lopta, keďže spočiatku využívali k hre loptu zhotovenú z handier alebo z hubových porastov stromov. Až po pomerne dlhom čase mali možnosť hrať so skutočnou koženou loptou, ktorú si vtedy neskutočne cenili. Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Sokol usporadúval iba priateľské, neskôr i majstrovské futbalové zápasy, a to každú nedeľu a vo sviatok. Hráčov pri hre povzbudzovalo početné obecenstvo, ktoré záujem o futbal prejavovalo v značnej miere. Pri niektorých významnejších zápasoch na domácom ihrisku k povzbudeniu dokonca vyhrávala tunajšia ľuová hudba pod vedením široko-ďaleko známeho hanušovského primáša Ernesta Halušku.

V 50. a 60.tych rokoch 20.storočia hráči dosahovali pomerne pekné výsledky v rámci priateľských, ale najmä majstrovských zápasov. Svedčí o tom obsadenie prvej priečky v rámci okresnej súťaže a postup do krajskej súťaže v roku 1953. V nej sa stretali okrem iných aj s mužstvami z Giraltoviec, Svidníka a Stropkova. V kraji sa udržali tri sezóny, po nich opäť klesli do okresnej súťaže. Hanušovce v 50.tych a 60.tych rokoch možno označiť aj za liaheň dobrých futbalistov. Škoda len, že v čase keď to bola pravda, nedokázali sa tu vytvoriť také podmienky, aby sa tu naši futbalisti aj udržali a ako kvalitný celok prinášali mestu športové ovocie. Napríklad v rokoch 1960 až 1967 hralo za Cementáreň Bystré až 10 Hanušovčanov.

V roku 1968 došlo k opätovnej územnej reorganizácii. Hanušovce boli pričlenené k okresu Vranov nad Topľou s prisúdením štatútu mesta. Z toho dôvodu bol futbalový oddiel preradený do okresnej súťaže novovytvoreného územno-správneho celku.

V súťažnom ročníku 1974/1975 dosiahlo mužstvo prvé miesto a tým si vybojovalo postup do prvej triedy krajskej futbalovej súťaže. I.B triedu krajskej súťaže začalo hrať mužstvo s tými istými hráčmi, s ktorými si do nej vybojovalo postup.

V roku 1977 združoval futbalový oddiel všetky vekové kategórie. Družstvo dospelých súťažilo v I.B triede krajskej súťaže, dorastenecké družstvo vI.triede krajskej súťaže a žiaci v okresnej futbalovej súťaži. Koncom 70.rokov začal hanušovský futbal upadať a v roku kleslo mužstvo dospelých späť do okresnej triedy.súčasnosť:

Od súťažného ročníka 2005/2006 pôsobí mužstvo MsFK Hanušovce opäť v regionálnych súťažiach, kde sa vrátilo po dlhých rokoch strávených v okresnej súťaži. Mužstvo nastupovalo v súťažiach pod záštitou hlavného sponzora, pána Ferka, teda pod názvom jeho spoločnosti Ekotechnika, neskôr EKO+. Po troch sezónach strávených v 5.lige mužstvo v roku 2008 historicky prvýkrát ochutnalo príchuť vyššej súťaže. Vedené trénerom Čabalom postúpilo do 4.ligy, keď počas celej sezóny dokázalo nájsť premožiteľa len v jedinom zápase. Ako nováčik bravúrne zvládli prvú sezónu, výsledkom čoho bolo konečné tretie miesto v tabuľke sezóny.

Ročník 2009/2010 je pre mužstvo MsFK Hanušovce druhým v 4.lige. Po zmenách vo vedení klubu a zapracovaní viacerých odchovancov klubu sa mužstvo plánuje naďalej držať v pokojnom strede tabuľky a svojou hrou potešovať svojich fanúšikov.< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ