Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

MŠK Spartak Medzilaborce

História klubu

Rozvoj futbalu v okrese

Rozvoj futbalu v okrese Medzilaborce úzko súvisel s rozvojom futbalu na Slovensku. Na územie dnešného Slovenska sa dostal futbal predovšetkým z Budapešti a Viedne, kde zapustil korene tento šport v 80. rokoch 19. storočia. Prvé písomné doklady o futbalových stretnutiach na území Slovenska sú z roku 1892, kedy sa konali zápasy v kúpeľoch Sliač. V roku 1893 bol založený v Banskej Bystrici jeden z prvých športových klubov na Slovensku vôbec, ktorý sa neskôr venoval aj futbalu – Beszterczebányi Sport Club (neskôr BAK). V Bratislave sa zaznamenáva futbal v roku 1898 v klube Pozsonyi Torna Egyesület (PTE), ktorý bol ako všešportový klub založený už v roku 1880. V Prešovskom klube Esperjesi Torna és Vivó Egyesület (ETVE) (Prešovská telovýchovná a šermiarska jednota), ktorý bol založený v roku 1896, sa futbal hral od roku 1898. V najbližšom okolí okresu Medzilaborce sa v rokoch 1895 – 1917 hral futbal vo vyšších súťažiach v Prešove (spomínaný ETVE), Užhorode – Ungvári Athletikai Club, založený v roku 1903. Všetky uvedené kluby boli maďarské a boli súčasťou Maďarského futbalového zväzu, keďže Slovensko bolo súčasťou Uhorska. Z obdobia 1918 – 1939 je doložená účasť v súťažiach minimálne III. stupňa (3. najvyššej súťaži) klubu AFK Medzilaborce (Atletický futbalový klub), ktorý v Majstrovstvách Východoslovenskej župy v II. okrsku obsadil posledné 8. miesto (v roku 1922). V oblasti východného Slovenska v tomto období pôsobili kluby v Humennom – HAC Humenné (Homonnai Atlétikai Club), v Michalovciach – založený ako NAC Michalovce (Nagymihály Atlétikai Club) v roku 1911, v Sečovciach – GSE Sečovce (Gálszecsi Club Egyesület) založený roku 1918, vo Vranove nad Topľou – založený ako (Varanoi Sport Club) v roku 1901, kluby v Berehove, Chuste, Užhorode, Mukačeve (na území Zakarpatskej Ukrajiny), v Kežmarku, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, Kráľovskom Chlmci a viaceré kluby v Košiciach a Prešove. Vo vyšších futbalových súťažiach v rokoch 1939 – 1945 vo východoslovenskom regióne pôsobili kluby z Batizoviec, Michaloviec, Kežmarku, Krompách, Levoče, Prešova a Vranova nad Topľou. Malý počet klubov bol dôsledkom autonómiou rozdelenej republiky po Mníchovskej dohode.Po ukončení II. svetovej vojny v rokoch 1945 – 1952 bolzaznamenaný rozmach futbalu. Vo Východoslovenskom kraji pôsobili minimálne v súťažiach III. stupňa, teda v 3. najvyšších súťažiach (krajská súťaž, oblastná súťaž, krajský prebor, divízia, III. liga, SNL alebo II. SNL) kluby v Barci a Bardejove.

< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ