Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

OFC Matúškovo

História klubu

História obce

 

     Obec Matúškovo (po maďarsky Taksony) s asi 1.700 obyvateľmi leží 3 km južne od okresného mesta Galanta.
     Skoré osídlenie tohto územia človekom dokazuje cintorín s ľudskými kosťami z doby bronzovej odkrytý v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Stopy po osídlení v stredoveku potvrdzujú staroslovenské popolnicové hroby a vecné nálezy pochádzajúce z 10. storočia, z čias obsadzovania vlasti Maďarmi. Už niekoľko storočí považujú obyvatelia obce toto nálezisko aj za pohrebné miesto panovníka Taksonya, po ktorom bola obec pomenovaná.
    
     Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v popise diakovského chotára v listine z roku 1138, v ktorej sa obec Matúškovo spomína ako pozemok bratislavského hradného ľudu „ terra civilium Posoniensium de villa Tocsun“.

     V stredoveku mala veľký vplyv na obyvateľov obce pravdepodobne blízkosť benediktínskej rehole pôsobiacej v Diakovciach. Na život obyvateľov mali vplyv aj boje medzi cirkvami v čase reformácie a protireformácie. Tadiaľto smerovali aj kurucké a cisárske oddiely protihabsburského národnooslobodzovacieho boja. V roku 1704 sa so svojim sprievodom zdržiaval v Matúškove knieža Rákóczi, vodca bojov za slobodu.

     Podľa záznamov v Prayovom kódexe stála v obci už koncom 13. storočia kaplnka, ktorú v 14. storočí rozšírili na kostol. V období 1781 – 1784 bol na mieste historického kostola za pomoci grófa Františka Esterházyho postavený v barokovo-klasicistickom slohu nový rímskokatolícky kostol.

     Obec bola od 1.1.1971 bez súhlasu občanov admonistratívne pričlenená ku Galante a až koncom roku 1990 získala späť svoju samostatnosť.

 

Vznik organizovaného futbalu

 

     História organizovaného futbalu v Matúškove sa datuje do roku 1928, keď bol založený Taksonyi Atlétikai Club (TAC)  - Matuškovský Atletický Club. Napriek názvu sa do dnes nepodarilo okrem futbalu ďalší šport rozvinúť. Klub začal fungovať na čisto amatérskych podmienkach, za prispievania starších aj mladších futbalových nadšencov, na rôznej výkonnostnej úrovni.

     V roku 1930 bolo vybudované prvé oficiálne športové ihrisko, v čase keď klub hral III. triedu na okresnej úrovni. Snáď nové ihrisko a zvýšený záujem o futbal v obci, snáď vyššia kvalita hry priniesla prvé úspechy, klub v roku 1933 sa stal víťazom III. triedy  a postúpil do II. triedy, ktorú v roku 1937 vyhral.
     I. triedu klub hral celých deväť rokov, celé tie roky ponúkal hru a výsledky, ktoré sa páčili fanúšikom Matúškova a dokázali pritiahnuť aj divákom z blízkeho okolia. Všetky mužstvá v triede museli vážne počítať s herným výkonom mužstva.
     Na futbalový klub mala negatívny vplyv 2. svetová vojna, keď značná časť mužstva musela rukovať a na zabezpečenie futbalovej činnosti, resp. hranie futbalu zostali len mladí hráči, dorastenci, ktorí nepodliehali odvodovej povinnosti. V tomto období sa podarilo vybudovať aj nové futbalové ihrisko.

     V roku 1946 už na Slovensku začali fatbalové majstrovské stretnutia. Taksonyi Atlétikai Club (TAC) zmenil názov na SOKOL Matúškovo. Od roku 1947 hrali opäť v I. triede.
Prvý medzinárodný zápas sa datuje 8. júla 1956, keď súperom Sokol Matúškova bolo mužstvo Tótkomlósi SE. Do roku 1966 hral klub so striedavými výsledkami v I. triede, v tomto roku sa prehĺbili problémy v hráčskom kádri, ako aj v zabezpečovaní chodu klubu.
Klub vypadol do okresnej súťaže, vtedy sa už  vola DRUŽSTEVNÍK Matúškovo.

     Až do roku 1972 sa niekoľkokrát klub pokúšal postúpiť do vyššej triedy, ale kvalita futbalového kádra, nevyrovnanosť výkonnosti  neumožnila sa udržať vo vyššej triede. Po dobu 5 rokov mužstvo  trikrát postúpilo, ale aj vypadlo z vyššej triedy. Prelomovým bol rok 1972, keď mužstvo znovu postúpilo do I. A-triedy, vtedy mužstvo hralo na svoje podmienky útočný, na oko pohľadný futbal, ktorý opäť priťahoval množstvo domácich fanúšikov a divákov z blízkeho okolia. Napr. na zápas s Váhovcami, v tom čase tiež kandidát na postup prišlo 1.500 divákov.

     Ďalším úspešným obdobím klubu bol ročník 1978/79, Družstevník Matúškovo so šesť bodovým náskokom vyhral I.A-triedu. V krajských majstrovstvách so silnými súpermi, väčšinou z mestských klubov s väčším zázemím, dedinské mužstvo hralo mnohokrát vyrovnané zápasy s väčším, či menším šťastím celých  päť rokov. Dokonca v ročníku 1982/83 po víťazných zápasoch s Agro Hurbanovom a Novým Mestom n/V dve kolá bol klub na 1.mieste tabuľky. Postupne výkonnosť klubu klesala, nastali problémy s dopĺňaním hráčskeho kádra, čo prinieslo v roku 1984 vypadnutie do 1.A-triedy. Oslabenie kádra a reorganizácia súťaže spôsobilo v ročníku 1987/88 vypadnutie klubu do 1.B-triedy, kde pôsobil až do roku 1995. Reorganizácia súťaže opäť negatívne zasiahla do klubu, ktorý v roku 1995 zo šiesteho miesta opúšťa krajskú súťaž a po niekoľkých desiatkach viac ako úspešných rokoch opäť začína v okresnej súťaži, kde sa stretáva v súbojoch o body s mužstvami, s ktorými už desaťročia nehral.

     Významným rokom z hľadiska chodu klubu sa stal rok 1996, keď klub zobral pod svoje krídla obecný úrad a zmenil sa aj názov klubu na Obecný futbalový klub Matúškovo – OFC.
V ročníku 1996/97 klub skončil v okresných majstrovstvách na 2. mieste, ďalší ročník 1997/98 bol úspešnejší, postup do V.ligy JUH zaručoval 13 bodový náskok.

     Novodobé dejiny, resp. posledné roky futbalu v Matúškove nie sú až také optimistické,
pokles výkonnosti hráčskeho kádra, disciplíny v mužstve, nedostatok financií, nezáujem futbalovej verejnosti opäť priviedlo klub do okresnej súťaže, kde so striedavými výsledkami drží stred tabuľky bez možnosti postupu.

      Rozvoj mládežníckeho futbalu v obci sa začal po úspechoch A-mužstva na konci šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov. Vtedy sa objavila potreba dopĺňať dospelých talentami z dorastu a nie čakať na prípadných záujemcov o futbal. Blízkosť okresného mesta pomohla rozvoju futbalu v obci tak, že hráči z Galanty, ktorí si nevybojovali miesto v zostave divízneho mužstva a boli odkázaní hrať za rezervu Galanty v III. okresnej triede dali radšej prednosť hrať v Matúškove v krajských majstrovstvách, kde sa výborne uplatnili. Zároveň však zablokovali priamy prechod dorastencov do mužstva a mnohí predčasne skončili svoju futbalovú kariéru, alebo odišli hájiť farby iných obcí. V období najväčších úspechov futbalu v Matuškove bol najväčší odliv dorastencov v klube a v neskorších rokoch poklesu výkonnosti chýbala generácia futbalistov, ktorá bola vytlačená z klubu.

Záujem o futbal v obci je priamo úmerný výkonnosti A-mužstva a následne výkonnosti mládežníckych mužstiev.

 

zdroj: seminárna práca trénera EURO "B" licencie< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ