Reklama

Futbalovekluby.sk na Facebooku
Medzinárodné mládeznické turnaje  Tréningové súpravy Legea pre futbalové kluby

TJ Považan Pruské

História klubu

Začiatok organizovaného športového života v našej obci sa začína v roku 1938, i keď korene pruštianskeho futbalu podľa bulletinu TJ Gumárne Púchov boli vraj už v roku 1921. Ten totiž uvádza, že v prvom futbalovom zápase v Púchove zvíťazil Púchov nad Pruským v pomere 2:1. Predpokladá sa, že za Pruské vtedy hrali miestni študenti. Z iniciatívy kapitána mužstva F. Jakúbka a spoluhráča J. Horečného bola v roku 1938 zvolaná zakladajúca schôdza športového klubu, predchodcu dnešnej TJ. Za predsedu bol zvolený vtedajší notár Hrabovec a za tajomníka vedúci predajne Potravného družstva Mišík. Členom výboru bol aj majiteľ píly Vobr a ďalší miestni živnostníci: Kazda, Strnka, Horečný, Sotorník a ďalší. Na návrh J.Horečného bol prijatý názov klubu ŠK Považan Pruské. Za klubovú farbu bola navrhnutá farba modro-biela. Spočiatku sa hrávalo povedľa Továrenského potoka pri železničnej stanici Dulov na „Tuchynskej“. Trénovalo sa bez trénera a keď bol voľný čas. Materiálno-techni
 cké i finančné zabezpečenie novozaloženého klubu bolo na veľmi nízkej úrovni. Preto si výstroj kupovali za vlastné a z finančných príspevkov členov výboru. Na cesty k súperom sa neraz hráči skladali, alebo išli pešo, či na bicykloch. Až koncom roku 1938 Štátne lesy v Pruskom za účinnej pomoci notariátu obce Pruské dali na futbalové ihrisko pozemok tzv. „Depo“ pri železničnej stanici Pruské, ktorý predtým slúžil ako drevosklad. I keď svojimi rozmermi ihrisko plne nevyhovovalo, ale bolo vlastné a v obci to zvýšilo záujem divákom o futbal. V roku 1939 bolo mužstvo zaradené do župného majstrovstva, kde sa stretávali vo futbalových zápasoch s mužstvami RŠK Trenčín, TTS Trenčín II, ZTK Záblatie, ŠK Ladce, KFC Košeca, ŠK Ilava, NTS Nemšová a ďalší. Po skončení súťaže skončilo pruštianske mužstvo na II. mieste po TTS Trenčín II. Možno konštatovať, že za roky 1938 až 1943 sa vystriedalo v mužstve celkom do 35 hráčov. Keď v roku 1941 vypukla druhá svetová vojna mnohí hráči nastúpili d
 o vojenskej služby a vojnové časy tak prerušili majstrovské súťaže. Do mužstva začali prichádzať mladší nádejní hráči druhej generácie. I keď sa hrávali len priateľské zápasy s okolitými súpermi, futbalová činnosť postupne upadala. Bodku za športovou činnosťou dali Štátne lesy, keď koncom roku 1943 na futbalovom ihrisku opäť uskladnili drevo.

Vo vojnových rokoch 1944 – 1945 sa začalo tvoriť nové mužstvo, ktoré v tých časoch hrávalo len príležitostne na cudzích ihriskách. Dňa 19. mája 1946 z príležitosti obnovenia ihriska „v depe“ zohrali priateľský futbalový zápas s mužstvom Nehera Trenčín, ktorému podľahli 1:2. Na jeseň roku 1946 bolo mužstvo zaradené do II. triedy Trenčianskej oblasti. V roku 1948 pri príležitosti osláv 10. výročia vzniku športového klubu sa hral futbalový turnaj za účasti Bolešova, Lednických Rovní, Horného Sŕnia a domáceho mužstva Považan, ktoré sa stalo víťazom. V roku 1949 bol ŠK Považan zaradený v rámci územnej reorganizácie do II. triedy západnej skupiny Žilinského kraja. V roku 1951 vyhrali naši futbalisti svoju skupinu a zaslúžene sa stali víťazom II. triedy. V týchto rokoch sa ukázalo, že terajšie futbalové ihrisko pre malé rozmery, pre stále náročnejšiu súťaž je nevyhovujúce. Na ihrisku nebolo šatní pre hráčov a ostatné sociálne zariadenie a zo strany nadriadených telovýchovných organi
 zácií dochádzalo stále viac pripomienok na ihrisko. Začalo sa uvažovať o vybudovaní nového, po každej stránke vyhovujúceho, športového ihriska. A tak v roku 1951 sa začalo budovať ihrisko medzi obcami Pruské a Bohunice spolu s drevenými šatňami. V polovici 50- tych rokov sa vybudovali násypy a bežecká dráha okolo hracej plochy. V roku 1953 mužstvo Považanu postúpilo do I. triedy. S postupom do vyššej krajskej súťaže išlo mužstvo aj s novým menom – Tatran Pruské, nakoľko Štátne lesy – závod Pruské prevzalo mužstvo pod patronát. V súťaži skončil Tatran Pruské na 4. mieste. Koncom 50-tych rokov sa zmenil názov klubu na Sokol Pruské, neskôr na PTŠ Sokol, v 60-tych rokoch sa udomácnil opäť staronový pôvodný názov Považan. Týmto sa skončila jedna veľká éra pruštianskeho futbalu a začalo sa obdobie stagnácie, kedy záujem o futbal upadol.

Koncom roka 1958 sa začalo formovať mladé, neskoršie veľmi úspešné družstvo dorastencov, z ktorých vyrástol rad talentovaných futbalistov. Aj keď vtedajší funkcionári neprihlásili toto družstvo do súťaže, chlapci futbal hrať neprestali a celú sezónu hrali aspoň priateľské zápasy. V roku 1961 sa začalo formovať nové mužstvo pod vedením Š. Fabryho a J. Ondrejku, ktoré začalo hrávať od najnižšej súťaže – IV. triedy. Po jednoročnom pôsobení mužstvo postúpilo do III. Triedy. Od roku 1965 do roku 1969 dovŕšil Považan Pruské sériu postupov - od IV. triedy sa prebojovalo do I. B triedy. V šesťdesiatych rokoch sa hrával v areáli ZDŠ i priateľský ľadový hokej pri umelom osvetlení a s riadnymi mantinelmi. Koncom 60-tych rokov sa začalo budovať na severnej strane pozemku futbalového ihriska TJ Považan klzisko. Jeho výhodná poloha vedľa potoka Chmelinec mala byť zárukou istého zdroja vody. Avšak po zvážení reálnych možností udržovať prírodnú ľadovú plochu a potrebou rozšíriť tréningové pl
 ochy, padlo rozhodnutie od pôvodného zámeru ustúpiť a dať prednosť výstavbe tréningového ihriska s trávnatým podkladom. V roku 1970 sa začalo s výstavbou novej sociálnej budovy na štadióne TJ, ktorá bola daná do užívania v roku 1976.

V roku 1973 bol založený stolnotenisový oddiel na čele s E. Tomanicom. Mužstvo hrávalo v II. triede a v ročníku 1975/76 postúpilo do I. triedy. Od roku 1975 poriada TJ z príležitosti oslobodenia obce Sovietskou armádou koncom mesiaca apríla „Beh oslobodenia“ za širokej účasti mládeže rôznych kategórií. Koncom roku 1976 bol založený i ZRTV žien, v ktorom okolo 25 členiek pravidelne začalo cvičiť v miestnej ZDŠ. V tomto roku získal TJ Považan za dosiahnuté výsledky titul „Vzorná Telovýchovná jednota“. V roku 1977 začal vyvíjať činnosť turistický oddiel. Zúčastňoval sa rôznych turistických akcií po okolí (Jilemnického 25-ka, Dubnická 30-ka). Turistický oddiel položil základ masovej, každoročne sa opakujúcej akcie, nazvanej Výstup na Vršatec, ktorej tradícia sa uchovala dodnes. Vo farbách TJ Považan sa zúčastňovali súrodenci J. a F. Tichý aj na lyžiarskych podujatiach (napr. Biela stopa SNP, Jesenícka 70-ka, Jizerská 50-ka, Po hřebenech Krkonoš). V roku 1981 na podnet priaznivcov
 lyžovania bol založený lyžiarsky oddiel, ktorý však kvôli náročnosti na technické vybavenie a cestovanie v roku 1985 zanikol. Z loptových hier okrem futbalu, ktoré mali v našej obci priaznivcov boli oddiel hádzanej a oddiel volejbalu. Hádzanárske žiacke družstvo sa od roku 1983 zúčastňovalo v tom čase populárnej pionierskej hádzanárskej ligy. Družstvo volejbalistov tvorili žiaci SOUP v Pruskom a členovia iných oddielov TJ. V roku 1983 sa začal organizovať náročný Horský kros „Pruské – Vršatec“. O tom, akú vysokú úroveň podujatie dosiahlo svedčí i účasť pretekárov z Talianska, Francúzska, Rakúska, Anglicka a Česka. Jedným z najmladších a v doterajšej histórii TJ Považan aj najúspešnejším oddielom je atletický oddiel. Pri jeho zrode stáli vtedajší predseda telovýchovnej jednoty A. Magdík a S. Floriš, ktorý sa vrátil s bohatými skúsenosťami z Dubnice nad Váhom. Bol založený v roku 1995. Predsedom oddielu, vedúcim, trénerom i najúspešnejším pretekárom v jednej osobe je S. Flori
 š. Oddiel sa zúčastňuje všetkých republikových pretekov v hale, na dráhe aj na krosoch či cestných behoch. V roku 2000 sa telovýchovná jednota podieľala na organizovaní Majstrovstiev sveta v behu do vrchu veteránov a Majstrovstiev Slovenskej republiky v behu do vrchu mužov a juniorov so štartom v Pruskom a cieľom na Vršateckom Podhradí. V roku 2004 po rokoch obnovil činnosť aj stolnotenisový oddiel. Členská základňa sa v roku 2006 pohybovala v rozsahu 200 – 250 členov. Ekonomické zabezpečenie – činnosť jednotlivých oddielov po ekonomickej stránke je dlhodobo zabezpečovaná dotáciou z obce, podporou miestnych podnikateľov a získavaním darcov 1, resp. 2% z daní fyzických a právnických osôb.

Dnes sa píše rok 2009. Futbalový klub tvoria tri kolektívy - kolektív žiakov, kolektív dorastu a kolektív mužov.TJ Považan Pruské 2009

< Späť
prevádzkovateľ stránky | 2006 © futbalovekluby.sk | webdesign © bart.sk
Ján Mucha podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Marek Hamšík podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis Plastic People podporuje futbalovekluby.sk a výsledkový servis ČŽŠ